Numerele care au ultima cifră zero, sînt numere pare.

Exemplu: 10, 20, 30, 40, etc.

Atenție: Zero!

Numărul Zero nu este nici impar, nici par.

 1. O pereche este formată din două elemente.
 2. Împărțind un număr la doi, aflăm numărul de perechi.
 3. Zero elemente, rezultă zero perechi.

Prin cuvinte spunem așa:

pentru orice număr întreg , diferit de zero ,
dacă restul împărțirii la doi este zero , numărul este par,
iar dacă restul impărțirii la doi este unu , numărul este impar.

Numărul Zero nu este nici impar, nici par.

JavaScript:

var pairs=Math.floor(number/2); 
var remainder=number%2; 
if (remainder){ 
  console.log("Number is ODD");
}else if (pairs && remainder === 0){
  console.log("Number is EVEN");
}else{
  console.log("Number ZERO is neither ODD nor EVEN");
};

results matching ""

  No results matching ""